Vanaf volgende week is het verboden om in bepaalde delen van Crabbehof en Wielwijk alcohol te drinken. Dit verbod is het gevolg van een voorstel dat Beter Voor Dordt heeft ingediend naar aanleiding van vele klachten van bewoners en na overleg met wijkagenten. Openbare dronkenschap verstoort de leefbaarheid in de wijk enorm.

De aanpak van de overlastgevers wordt met dit verbod, dat wordt vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening, gemakkelijker gemaakt omdat handhavers meer handvatten krijgen om op te kunnen treden. Met dit verbod wordt gehoor gegeven aan de wens van vele Dordtse inwoners en zal de leefbaarheid rondom deze gebieden verbeteren. Wij bedanken al onze inwoners en ondernemers voor deze signalen waarmee wij vanuit Beter Voor Dordt aan de slag zijn gegaan.

Overigens hebben wij nog meer locaties voorgedragen om een alcoholverbod in te stellen. We zullen ons blijven inzetten om ook deze gebieden in aanmerking te laten komen voor een verbod. Want de openbare ruimte is van ons allen en mag niet overgelaten worden aan overlastgevers! Aanpak van overlast is Beter Voor Dordt!