Hoe krijgen we Dordrecht schoon? Met mannen als Roger Wagemans zijn we weer een stap verder. Roger neemt net als de alom bekende afvalruimer Tony Bruys het heft in eigen hand. Hij meldt het verkeerd geplaatste afval in zijn buurt of ruimt het zelf op met zijn team. Roger vind het belangrijk vind ik dat mensen zich bewust worden van het probleem van grof- en zwerfvuil.

Afgelopen zaterdag was voor Roger de aftrap naar professionalisering. De door Beter Voor Dordt gesponsorde uitrusting werd in ontvangst genomen. Roger kan nu met zijn ‘Buurtpreventie Crabbehof’ herkenbaar de straat op. Samen met de fractie van Beter Voor Dordt is de kou getrotseerd en is de omgeving van de Thorbeckeweg ontdaan van zwerfvuil. In mum van tijd werd een auto en aanhanger gevuld met gedumpt grofvuil en te vroeg aangeboden plastic. Dit bewijst maar eens de noodzaak van een ander afvalbeleid. Beter Voor Dordt pleit al lange tijd voor aanscherping van het beleid.

Komende periode zal het afvalstoffenbeleid herzien worden. Wij willen echter niet wachten op uitkomsten van onderzoeken, maar nu alvast maatregelen. Wij vinden dat zakken met PMD-afval niet los op straat aangeboden moeten worden, de zakken met plastic afval zwerven nu over alle straten. Een deel van de ondergrondse containers zou je voor dit afval kunnen gebruiken. Waar dit niet kan zullen andere maatregelen genomen moeten worden. Bijvoorbeeld door tijdelijk verzamelcontainers voor PMD-afval te plaatsen. Wij zijn beslist geen voorstander van het invoeren van een vierde kliko. Teveel huishoudens in Dordrecht hebben geen plek om deze kwijt te kunnen.

Beter Voor Dordt is voorstander van nascheiding van afval. Wanneer het afval niet meer aan huis, maar achteraf wordt gescheiden, gebeurd dit veel efficiënter. Ook hoeven er minder vuilniswagens door de wijken te rijden. Als je dit ook nog eens zou combineren met ondergrondse containers kan iedereen altijd zijn afval kwijt en verdwijnt de kliko en zichtbaar afval grotendeels uit het straatbeeld.
Betere voorlichting is ook belangrijk. Grofvuil kun je eenvoudig en gratis laten ophalen, HVC biedt deze service aan, maar veel mensen weten dit niet, er wordt nog dagelijks afval gedumpt.