Het is klaar voor de Willemshoeve. De sloop zal op korte termijn aanvangen. Beter Voor Dordt betreurt het dat de eigenaar ongevoelig is gebleken voor de massale opstand tegen de sloop van de Willemshoeve in Sterrenburg. Onlangs leek de redding nabij, de hoeve eindigde op de derde plek in de door de gemeente georganiseerde wedstrijd waarin mogelijke monumenten aangewezen konden worden. De uiteindelijke toewijzing komt te laat.
Een monumentaal verlies voor Sterrenburg en heel Dordrecht.