Tijdens de Raadsvergadering van 13 november jl. heeft Beter Voor Dordt de motie “Extra parkeerplaatsen” ingediend welke met meerderheid van stemmen door de Gemeenteraad is aangenomen. In deze motie hebben wij het college verzocht om op korte termijn een plan van aanpak te maken tot het creëren van extra parkeerplaatsen in de wijk Oudelandshoek voorzien van een planning. Dit plan zou samen met bewoners kunnen worden opgesteld.

Helaas heeft het College ervoor gekozen om op de oude voet verder te gaan en wederom zelf een viertal plaatsen aan te wijzen in de Iroko. Deze manier van werken leidt niet tot een gedragen oplossing in de wijk. Eerder heeft het College op deze manier acht plaatsen aangewezen, hiervan zijn er slechts vier gerealiseerd. Beter Voor Dordt heeft gevraagd om een bredere aanpak over de hele wijk en grotere oplossingen dan slechts vier parkeerplaatsen in één straat toe te voegen, die ook nog eens zijn aangewezen op een plaats wat als groen is bestempeld in het bestemmingsplan.

De fractie heeft ook nogmaals aandacht gevraagd voor de problematiek van de vele bedrijfsbussen die in deze wijk worden geparkeerd. Zij nemen parkeerplaatsen in beslag en zorgen voor onveilige situaties voor kinderen in de wijk.
We weten dat sommige bussen van zzp-ers uit de wijk zijn, maar ook daarvoor zien wij graag een gedragen oplossing waarbij de input van de bestuurders van deze busjes wordt meegenomen. Als alternatieve oplossingsrichting hebben wij gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheid van een parkeerterrein voor busjes aan de rand van de wijk.

Wij zien graag dat de parkeerproblemen in deze wijk breder worden aangepakt zoals in onze motie is verwoord.