In afwachting van het onderzoek of het plaatsen van flitspalen op de Merwedestraat mogelijk is, heeft Beter Voor Dordt onder andere gevraagd om snelheid-matrixborden langs de Merwedestraat te plaatsen. Ondanks eerdere toezegging is dit nog steeds niet gebeurd, daarom heeft de fractie wederom vragen gesteld aan het college.

Eerder gaf de wethouder aan dat de gemeente deze borden op voorraad heeft en plaatsing voor eind 2018 geregeld zou worden. Helaas is dit nog niet gebeurd. Graag zien wij dat omwonenden van de Merwedestraat serieus genomen worden. Het door hen aangekaarte probleem is immers reeds besproken en onderkend. Beter Voor Dordt wil daarnaast dat er zebrapad-strepen bij de oversteekplaats worden geplaatst. Want een duidelijk zebrapad, liefst gecombineerd met reflectoren in het wegdek, laat de oversteekplaats beter opvallen wat helpt bij het verbeteren van de veiligheid.

Beter Voor Dordt roept het college op nu snel actie te ondernemen en alsnog recht te doen aan het meer dan 300 keer ondertekende burgerinitiatief.