Zijn geestelijke hulpinstanties als het Leger Des Heils überhaupt nog houdbaar in het centrum?

Beter Voor Dordt wil een actiever beleid om de overlast in omgeving van het Leger Des Heils aan te pakken. Alle instellingen die (nu nog) in het gebied gehuisvest zijn zoals Yulius, Leger Des Heils, koffieshops en gokhallen zetten mede door hun aanzuigende werking op drugsdealers en andere overlast gevende personen, de leefbaarheid in deze buurt onder een te grote druk.

Omwonenden en winkeliers ervaren dagelijks meer en meer overlast en de problemen verspreiden zich als een olievlek. Het omliggende gebied wordt dan ook als onveilig bestempeld. Van het aantreffen van lege bierblikken, kotsende en poepende drugsgebruikers tot het incasseren van bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Kortom, de situatie loopt de spuigaten uit en verdient een gerichte aanpak.

David Schalken namens Beter Voor Dordt; “De tijd van de kop in het zand steken is wat ons betreft geweest. Het is het stadsbestuur al gelukt om met Yulius overeenstemming over vertrek uit dit gebied te krijgen, nu moet er doorgepakt worden!”

Vragen kunnen ook gesteld worden bij de huidige rol van het Leger Des Heils. Dit is niet meer het leger van 25 jaar geleden onder leiding van Majoor Bosshardt. Naast een voorziening voor daklozen is het nu feitelijk ook een instelling voor verwarden en verslaafden. Natuurlijk is er noodzaak om deze buiten de boot vallende mensen op te vangen. Het is echter de vraag of dit in ons stadscentrum moet gebeuren. Door verergering van de problematiek van de opgevangen personen en de aanzuigende werking die zij hebben op criminele figuren, is Beter Van Dordt van mening dat dit elders dient te gebeuren.

Het dringende verzoek aan de wethouder is dan ook om nu echt alles uit de kast te trekken om de problemen in het gebied aan te pakken en de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel bij de bewoners terug te brengen. Het geduld van hen wordt al veel te lang op de proef gesteld.

Deze overlast wegnemen is Beter Voor Dordt.