De kliko met het oranje deksel is sinds enige dagen geïntroduceerd in delen van Dordrecht. In de Hoven en de Oudelandshoek is er namelijk gestart met de proefperiode. Gedurende deze periode wordt de hoeveelheid ingezameld PMD-afval gemeten en zal er onderzocht worden hoe u als gebruiker de extra container ervaart.

Beter Voor Dordt is geen voorstander van de 4e container. De kliko’s zijn wat ons betreft al te nadrukkelijk aanwezig in het straatbeeld, daarbij is het in menig tuin ondoenlijk om alle kliko’s fatsoenlijk kwijt te kunnen. Een klikovrij straatbeeld is wat ons betreft wenselijk en haalbaar en daarmee onze ambitie.

Wij willen dat er ingezet wordt op ondergrondse containers. Ook willen wij onderzocht hebben of de huidige manier van afval scheiden wel de meest efficiënte is. In Dordrecht scheiden we afval bij de bron, terwijl er in sommige andere steden wordt overgestapt op het achteraf scheiden van afval. Het afval achteraf laten scheiden door een machine geeft niet alleen een hogere opbrengst, het is natuurlijk ook voor ons als consument eenvoudiger. Al zou het niet lukken om overal ondergrondse containers te introduceren, dan blijven er hooguit één à twee containers achter in de tuin wanneer we zouden overstappen op nascheiding.

Minder kliko’s is Beter Voor Dordt!