Al langere tijd zet Beter Voor Dordt zich in voor de aanpak van de parkeerproblematiek in diverse wijken in Dordrecht.

Eén van deze wijken betreft de Oudelandshoek, waar enige tijd geleden enkele extra parkeerplaatsen gerealiseerd zijn. Dit was echter een druppel op een gloeiende plaat. Beter Voor Dordt heeft daarom tijdens de bespreking van de begroting een motie ingediend om samen met bewoners op zoek te gaan naar geschikte locaties waar extra parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden.

Wat Beter Voor Dordt betreft is de situatie op sommige plaatsen onhoudbaar en is een oplossing op korte termijn voor dit probleem noodzakelijk. We zijn dan ook verheugd met de steun die onze motie in de gemeenteraad heeft gekregen. In deze motie hebben we de wethouder gevraagd om in actie te komen. Beter Voor Dordt vindt namelijk dat iedereen op een redelijke afstand van zijn woning zijn auto moet kunnen parkeren.

Beter Voor Dordt heeft ook in een motie aandacht gevraagd voor de overlast die wordt ervaren door de vele bestelbussen die in wijken geparkeerd staan. Deze motie is echter weer ingetrokken na de toezegging van het college om op zoek te gaan naar parkeermogelijkheden buiten de woonerven waar busjes veilig geparkeerd kunnen worden.

Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk en ook dat is Beter Voor Dordt!