Beter Voor Dordt is voorstander van de plaatsing van het standbeeld van Willem van Oranje op een prominente plek in onze stad.

Dit in tegenstelling tot het ingediende burgerinitiatief, waarin aangegeven wordt dat het standbeeld niet past in de stad van de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, die in 1672 werden omgebracht door Oranjegezinden, aanhangers van Willem III.

Wie terugbladert in de geschiedenisboeken leest dat Willem van Oranje, ook wel Vader des Vaderlands genoemd, bijna een eeuw leefde voor zijn achterkleinzoon Willem III. Zij hebben elkaar nooit ontmoet, want ze leefden niet in dezelfde tijd. Willem van Oranje mag dan ook niet gestraft worden voor een daad die aanhangers van zijn nakomelingen hebben begaan. De gebroeders Johan en Cornelis de Witt horen bij Dordrecht. Zij waren in de 17eeeuw twee belangrijke politici. Johan was zelfs raadpensionaris van Holland, iets wat nu nog het beste te vergelijken is met de functie van premier. Hun standbeeld staat in de Visstraat, een belangrijke centrale plek in onze stad.

De aankomende drie jaar staan in het teken van een aantal historische gebeurtenissen. Naast de herdenking van de Sint Elisabeth vloed (1421) en de Synode van Dordrecht (1618-1619) wordt ook de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572 belicht. Het jaar dat tijdens een vergadering in Dordrecht Willem van Oranje als Stadhouder werd erkend.

Het standbeeld van Willem van Oranje, het cadeau van de Koning Willem I Stichting aan Dordrecht, past goed bij de rijke historie van onze mooie oudste stad van het toenmalige graafschap Holland.

Robbert de Boer, Beter Voor Dordt

Foto © Dordrechts Museum