Al jaren is er onzekerheid over het voortbestaan van de Willemshoeve in Sterrenburg. Deze oude herbouwde hoeve is in Sterrenburg nog maar een van de weinig tastbare herinneringen uit het verleden, uit de periode van voor Sterrenburg. De Willemshoeve vormt samen met twee op steenworp gelegen panden, ensemble Zuidwijk.

Beter Voor Dordt, met name oud Beter Voor Dordt-raadslid Eline van der Vorm, heeft zich in het verleden ingezet voor behoud van deze karakteristieke panden. Het is nu aan u om te kiezen welke Dordtse panden in aanmerking dienen te komen voor een monumentale status.

Kiest u ook voor het beschermen van de ensemble Zuidwijk inclusief de Willemshoeve? Breng dan nu uw stem uit via www.dordrecht.nl/kiesjemonument!

Behoud van karakteristieke panden is Beter Voor Dordt!