Beter Voor Dordt stelt voor om de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht aan te passen en het aantal gebieden waar een alcoholverbod geldt uit te breiden. Momenteel is er al een alcoholverbod in het Weizigtpark en op het Vogelplein maar naar aanleiding van diverse incidenten is Beter Voor Dordt van mening dat dit verbod op meerdere locaties toegepast moet worden. In gebieden waar een alcoholverbod geldt, kunnen overlast gevende alcoholgebruikers namelijk gemakkelijker aangepakt worden en zelfs een wijkverbod krijgen. Bijvoorbeeld in de omgeving van Winkelcentrum Crabbehof en het Wielwijkpark zou het instellen van zo’n verbod de Politie meer mogelijkheden geven om de overlast te beperken.

Op welke locatie moet er volgens u een alcoholverbod komen? Laat het ons weten per e-mail info@betervoordordt.nl of per WhatsApp; 0612201572.