Beter Voor Dordt heeft het college gevraagd zich in te zetten om meer en hogere geluidschermen langs de N3 te plaatsen. De N3 wordt binnenkort grootschalig gerenoveerd door Rijkswaterstaat.

Ondanks dat wij met enige regelmaat klachten vanuit Sterrenburg en Stadspolders ontvangen over het geluid van de N3, zijn langs deze wijken geen extra geluidschermen gepland door Rijkswaterstaat. Volgens hen voldoet de N3, door het toegepaste stille asfalt en vergroting van de huidige geluidschermen, straks aan alle normen.

Voor ons zijn echter niet alleen de normen leidend, maar ook de werkelijke beleving van de overlast. Wij zullen dit dossier dan ook blijven volgen. Mocht na renovatie de overlast niet voldoende zijn afgenomen, zullen wij wederom vragen om aanvullende maatregelen.