Naar aanleiding van het collegevoorstel om het bestemmingsplan omgeving Vissersdijk te wijzigen in verband met geplande nieuwbouw, is er vorige week door betrokkenen ingesproken in de commissie fysiek. Daarnaast heeft Beter Voor Dordt de locatie bezocht waar we met verschillende omwonenden al wandelend de geplande wijziging en nieuwbouw hebben doorgenomen.

Er ligt een plan om op het weiland achter de Karwei in Dubbeldam, tussen de Vissersdijk en de Noordendijk, 22 nieuwe woningen te bouwen. Het gaat om 4 ter vervanging van bestaande bebouwing en 18 nieuw toe te voegen woningen. Omdat dit er 8 meer zijn dan binnen het huidige bestemmingsplan past, is er een wijziging voorgesteld.

Omwonenden maken zich onder andere zorgen over de ontsluiting van het bouwverkeer, de mogelijke effecten van het heien op de minimaal gefundeerde dijkwoningen en over de waterhuishouding.
We hebben de zorgen overgebracht aan de wethouder, die zal deze bespreken met de betrokken partijen om zo de verwachte overlast voor de omgeving te minimaliseren. De mogelijkheid om het bouwverkeer niet via de Vissersdijk maar over het parkeerterrein van de Karwei te laten rijden wordt bekeken. Ook wordt de projectontwikkelaar verzocht om de fundering te schroeven in plaats van te heien. De zorgen omtrent de waterhuishouding na voltooiing van de bouw kunnen weggenomen worden door de goedkeuring van het Waterschap, er komt juist meer opvang en afvoercapaciteit in het weiland dan nu het geval is.