Wat betekent de mogelijke komst van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) voor Dordrecht?

Beter Voor Dordt is altijd een groot voorstander van meer MBO en HBO-onderwijs voor onze stad. Een goed onderwijsaanbod zorgt ervoor dat studerende Dordtenaren in de stad kunnen blijven en studenten van buiten naar onze mooie stad toekomen. Het is ook goed voor het bedrijfsleven in Dordrecht en de regio, zeker wanneer het opleidingen zijn die aansluiten bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Inmiddels hebben we HBO-Drechtsteden en de PABO van InHolland (in samenwerking met Hogeschool Rotterdam).

De mogelijke komst van de CHE biedt een aantal opleidingen waarbij verpleegkunde een mooie aanvulling is op het huidige aanbod in Dordrecht en de regio. Daarnaast biedt de CHE voor een deel ook vergelijkbare opleidingen als HBO-Drechtsteden en InHolland. Nieuwe opleidingen moeten vooral een aanvullend aanbod bieden en niet de continuïteit van reeds bestaande opleidingen in gevaar brengen. BVD vindt dat we ook moeten kijken naar wat de huidige HBO instellingen nodig hebben om door te kunnen groeien en niet onderuit te gaan nadat de CHE zich in Dordrecht heeft gevestigd.

De CHE zal met hun komst een financiële bijdrage vragen. Beter Voor Dordt wil weten hoeveel de CHE van de gemeente nodig heeft om zich in Dordrecht te vestigen voordat we ons uitspreken over de mogelijke komst van de CHE. Daarnaast willen we meer inzicht in hoeverre het onderwijsaanbod aanvullend is op het huidige Dordtse aanbod en waar het bestaande opleidingen overlapt. Als laatste vinden we het belangrijk dat nieuwe opleidingen breed toegankelijk zijn voor studenten met verschillende achtergronden en met verschillende overtuigingen, Dordrecht is een stad voor iedereen!