Er ligt een plan om te gaan bouwen aan de Grote Hondring in Sterrenburg. Rijwoningen en vrijstaande huizen zullen op het leeggekomen terrein van basisschool ‘De Driehoek’ woonruimte gaan bieden.
Na presentatie van de plannen hebben omwonenden laten weten dat zij geen vrede hebben met de beoogde kap van een aantal bomen ten behoeve van de bouw. Een bezoek aan de locatie heeft Beter Voor Dordt overtuigd. Wat ons betreft dient, om het groene karakter van de wijk te waarborgen, de groene strook met bomen langs het woonwagenkamp behouden te blijven.
In de commissievergadering van afgelopen dinsdag is het gelukt om het college te overtuigen van ons standpunt. Er ligt nu zelfs de toezegging dat er minder grond wordt uitgegeven dan in het huidige plan, zodat de rij bomen behouden kan blijven. Het college zal met een nieuw voorstel komen.
Meer groen in Sterrenburg is Beter Voor Dordt.