Enige tijd terug heeft Beter Voor Dordt een bezoek gebracht aan buurtcomité BV Patersweg. Een prachtig initiatief van omwonenden van de Patersweg waarmee zij de verantwoordelijkheid hebben genomen voor de inrichting en het bijhouden van het braakliggende terrein langs de Patersweg. De percelen zijn ingericht als wandeltuin, picknick- en speelplaats, er is zelfs een jeu-de-boulesbaan aangelegd.

Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om hier nieuwbouw te realiseren. In het traject hiernaartoe is niet alles gelopen zoals BV Patersweg had gehoopt. De omwonenden voelden zich door de projectontwikkelaar onvoldoende betrokken. Dit is erg spijtig maar helaas niet meer terug te draaien. Wat het comité daarnaast het meest steekt is wel dat zij de verantwoordelijkheid hebben de door hen onderhouden percelen geëgaliseerd op te leveren.

Beter Voor Dordt vindt het jammer dat het zo is gelopen. We hebben ook de wethouder benaderd over deze situatie. De projectontwikkelaar heeft toegezegd de bewoners actief te betrekken bij het proces. Ook is de toezegging er dat BV Patersweg het terrein straks niet meer hoeft te egaliseren. Wel dient de beplanting verwijderd te worden voor oplevering. Beter Voor Dordt heeft aangeboden bij deze klus te gaan helpen. Vele handen maken licht werk. Initiatieven als BV Patersweg zijn Beter Voor Dordt!