Beter Voor Dordt betreurt vertraging nieuwbouw “De Paraplu”:
In november 2017 heeft de Gemeente Dordrecht overeenstemming bereikt met de sportverenigingen
VV Dubbeldam, Movado en TTVD. Het betrof hierbij de nieuwbouw van het gezamenlijke onderkomen aan de Schenkeldijk welke bekend staat onder de naam “De Paraplu”.
Met het tekenen van een intentie overeenkomst kon er in 2018 gestart worden met de nieuwbouw waar alle partijen lang naar hebben uitgekeken. Beter Voor Dordt was blij met het behaalde resultaat. Het huidige onderkomen van VV Dubbeldam beperkt de vereniging in haar mogelijkheden en het onderhoud is achterstallig. De realisatie van “De Paraplu” biedt ook een nieuw onderkomen voor TTVD en Movado en versterkt het sportpark Schenkeldijk.
Helaas heeft “De Paraplu” recent aangegeven dat de financieringsbehoefte 1 miljoen euro hoger ligt dan de financieringsbehoefte waar de gemaakte afspraken met de gemeente Dordrecht op gebaseerd zijn.
Beter Voor Dordt vraagt zich af waar deze verhoogde financieringsaanvraag vandaan komt nu de gesloten overeenkomst tussen de Gemeente Dordrecht en deze sportverenigingen slechts enkele maanden oud is. Een financiële onderbouwing van deze extra financieringsbehoefte hebben wij nog niet voorbij zien komen. Beter Voor Dordt vraagt zich af wat er voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag van de nieuwbouw gerealiseerd kan worden. Wij zullen het college om uitleg vragen.
De gevraagde aanpassing van deze omvang vereist in ieder geval een inhoudelijke behandeling in de Gemeenteraad. Met de Gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, het ontbreken van een financiële onderbouwing van de extra financieringsbehoefte en het ontbreken van een raadsvergadering vóór deze datum zal de start van de nieuwbouw helaas opnieuw worden uitgesteld.
Beter Voor Dordt betreurt het dat de nieuwbouw wederom wordt vertraagd nu het plan niet gerealiseerd lijkt te kunnen worden conform de uitgangspunten van de intentie overeenkomst. Beter Voor Dordt deelt de teleurstelling van alle partijen, in het bijzonder die van de leden van deze sportverenigingen.
Ook Beter Voor Dordt had het graag anders gezien.
Wij roepen het college op om te bezien welke mogelijkheden er zijn, binnen de kaders van de sportparkenvisie en ons van aanvullende informatie te voorzien ten aanzien van de verhoogde financieringsbehoefte.
Wat Beter Voor Dordt betreft, gelden de gemaakte afspraken in de intentie overeenkomst nog steeds zodat de nieuwbouw op basis hiervan kan starten. We hopen echt dat de vertraging beperkt blijft en de schop zo spoedig mogelijk de grond in kan.