Beter Voor Dordt is beter voor het Centrum, Noordflank en de 19e Eeuwse Schil!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • In het Centrum rijden milieuvriendelijkere kleine bussen.
 • De Statenschool is behouden.
 • Vele panden behouden door monumentale status toe te kennen. Monumentale status voor Wantijpark en park Merwestein. Kunstmin is vernieuwd en uitgebreid.
 • Restauratie en functie voor gebouw De Holland.
 • Er zijn 2 nieuwe bioscopen gerealiseerd.
 • Het Vrieseplein is samen met omwonenden opgeknapt.
 • Een fris en levendig Energieplein aangelegd.
 • Komst van de Primark is mogelijk gemaakt.
 • ToBe is doorgestart en schrijft nu weer zwarte cijfers.
 • Er zijn 2 overlast gevende coffeeshops gesloten.
 • Graffiti overlast grotendeels opgelost.
 • Horeca en terrassen zijn toegevoegd.
 • Vermindering concentratie zorginstellingen Kasperspad.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie toepassen.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Voorgevels aanpakken door investeringsfonds en gevelprijs.
 • Aanpak achterstallig onderhoud door strikte aanschrijving
 • Spuiboulevard transformeren in samenspraak met inwoners.
 • Wegnemen overlast bij Beverwijckplein, Vrieseplein en bij Dirk van den Broek.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Invulling aan het V&D-pand geven.
 • Grote Markt aanpakken als verbindingszone tussen winkels en havengebied.
 • Zwaar verkeer weren uit het Centrum, Noordflank en de Schil.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: centrum@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.