In November heeft Beter Voor Dordt bij de begrotingsbehandeling de motie ‘gun (snor) fietsers een veilige oversteek’ ingediend. De wethouder werd in deze motie gevraagd om  direct noodmaatregelen te treffen om de meer dan gevaarlijke situatie aan te pakken bij de fietsoversteek bij de Johan Frisoschool aan de Chico Mendesring.

Tot onze verbazing is er tot op heden nog geen enkele actie ondernomen. In december heeft dit, met name in de periode van de sneeuwval, wederom tot een aantal hachelijke situaties geleid. Daarnaast zou er voor 31 december een totaal plan van aanpak klaar moeten zijn geweest voor de gehele route vanaf winkelcentrum Bieshof tot aan de Groene Zoom.

Beter Voor Dordt vindt het onacceptabel dat er op beide onderdelen van de motie nog geen uitvoering is gegeven!
De fractie heeft de wethouder nu gevraagd wat zijn  interpretatie van directe maatregelen is. Wij gaan er daarbij vanuit dat de wethouder de komende dagen alsnog overgaat tot het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen. Tevens gaan wij er vanuit dat er de komende week een volledig plan van aanpak ligt voor de totale route.