Beter Voor Dordt is ook beter voor Sterrenburg!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Sterrenburg is behouden.
 • Koopzondag geïntroduceerd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Dordts polderlandschap behouden door beschermde status.
 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Karakteristieke panden in Sterrenburg behouden door beschermde status.
 • Parkeerproblemen in samenspraak met omwonenden oplossen.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Ontsluiting verbeteren o.a. in Wilgenwende.
 • Herplanting bomen omgeving Lunenburg en Grafelijkheidsweg.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Aanpakken van zwerfvuil, Sterrenburg moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: sterrenburg@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.