Beter Voor Dordt is ook beter voor Stadspolders!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Stadspolders behouden.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Parkeerproblemen in samenspraak met omwonenden oplossen.
 • Beschermde status voor Dordts polderlandschap realiseren.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Veiligheid fietspad van Groenezoom tot aan WC Bieshof aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Verbeteren van het groenonderhoud in Stadspolders.
 • Stadspolders moet schoner, aanpakken van zwerfvuil in de wijk.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: stadspolders@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.