Beter Voor Dordt is ook beter voor de Staart!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Stortplaats 3e Merwedehaven is gesloten.
 • Loods en kraanbaan Scheepswerf De Biesbosch behouden.
 • Positieve resultaten aanpak drugs- alcoholverslaafden.
 • Wekelijkse Koopzondag geïntroduceerd.
 • Reconstructie Merwedestraat in goede afstemming met omwonenden.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte op De Staart voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen op De Staart actief tegengaan.
 • Stoppen van lozen gevaarlijke stoffen.
 • Vertrouwen in Chemours en DuPont herstellen.
 • Leefbaarheid- en veiligheid issues samen met bewoners oplossen.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Verbetering verbinding De Staart/Centrum realiseren door Prins Clausbrug.
 • Realisatie Leefwerf De Biesbosch ondersteunen.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Verbeteren van het groenonderhoud op de Staart.
 • Zwerfvuil aanpakken, De Staart kan en moet schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: staart@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.