Beter Voor Dordt is ook beter voor het Reeland!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Behoud gebouw LTS en nieuwe functie mogelijk gemaakt.
 • Kunstmin is vernieuwd en uitgebreid.
 • Koopzondag is ge├»ntroduceerd.
 • Overlast kamerbewoning grotendeels opgelost.
 • Behoud van het Wantijbad.
 • Monumentale status Wantijpark en Park Merwestein.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Ontmoetingsruimte voor jong en oud stimuleren.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Hardrijden aanpakken o.a. in Bankastraat, Reeweg en Crayensteynstraat.
 • 30 kilometerzones indien gewenst uitbreiden en beter inrichten.
 • Betere handhaving in 30 kilometerzones.
 • Geen gevaarlijke stoffen meer over het spoor door Dordrecht.
 • Overlast van wachtende treinen langs Transvaalstraat terugdringen.
 • Dordts polderlandschap behouden door beschermde status.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Aanpakken van zwerfvuil, Het Reeland kan en moet schoner!

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: reeland@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.