Beter Voor Dordt is ook beter voor Dubbeldam!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • Geen nieuwe woningbouw en golfbaan in Dordtse polders.
 • 65+ sinds 2010 bijna gratis met de bus.
 • Zwembad de Dubbel blijft behouden en wordt gerenoveerd.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheekfunctie in Dubbeldam is behouden.
 • Met inspraak van omwonenden is het Damplein vernieuwd.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Beschermde status voor Dordts polderlandschap realiseren.
 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • 65+ gratis met de bus.
 • Omwonenden actief betrekken bij nieuwbouwplannen.
 • Realisatie vernieuwing Sportpark Schenkeldijk.
 • Ontmoetingsruimten voor jong en oud stimuleren.
 • Hardrijders en onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.
 • Betere bereikbaarheid O.V. realiseren in Dubbeldam.
 • Inbraken terugdringen door gerichte aanpak!
 • Zwerfvuil aanpakken, Dubbeldam kan nog schoner.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: dubbeldam@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.