Beter Voor Dordt is ook beter voor Crabbehof en Zuidhoven!

Wat is er mede dankzij uw stem op Beter Voor Dordt bereikt:

 • 65+ sinds 2010 (bijna) gratis met de bus.
 • Geen extra stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Bibliotheek in Crabbehof behouden.
 • Positieve resultaten aanpak drugs- alcoholverslaafden.
 • Behoud Dordtsche Manege.
 • Medewerking verleend aan realisatie Crabbehoeve.
 • Overlast Colijnstraat grotendeels opgelost.

Enkele speerpunten komende periode:

 • Geen stijging OZB, alleen inflatiecorrectie.
 • Onze inzet blijft; 65+ gratis met de bus.
 • Eenzaamheid ouderen actief tegengaan.
 • Crabbehoeve dient behouden te blijven.
 • Betere samenwerking sociale wijkteam met wijkorganisaties.
 • Onveilige verkeerssituaties aanpakken.
 • Hardrijders in Crabbehof aanpakken.
 • Geen 4e kliko introduceren maar inzetten op nascheiding.

En wat moet er verder bij u in de wijk gebeuren?

Neem contact op via e-mail: crabbehof@betervoordordt.nl,
schrijf naar Voorstraat 367, 3311 CT Dordrecht of bel 078 61 49 811.