Beter Voor Dordt heeft onlangs in de wijk Stadspolders/ Oudelandshoek/Vissershoek een enquête gehouden. Met de uitkomst is de fractie aan de slag gegaan. Als eerste moet gezegd worden dat men met plezier en vaak ook a vele jaren in de wijk woont. Aandachtspunten zijn o.a. overlast ten aanzien van hangjeugd op bepaalde plekken in de wijk, drugshandel op straat en de zogenaamde ‘snelheidsduivels’ in de wijk.

Beter voor Dordt heeft contact gezocht met wijkagent Evert Muller om deze aandachtspunten te bespreken en naar mogelijkheden te kijken hoe hier op geacteerd kan worden. Hij was reeds op de hoogte van deze problematiek en heeft aangegeven dat er intensievere controle zal plaatsvinden op het gebied van snelheidsovertredingen en dat overlastgevers op straat direct worden aangesproken op hun gedrag. Ten aanzien van klachten over het mogelijk dealen van drugs rond winkelcentrum Bieshof heeft de wijkagent aangegeven hier met regelmaat controles te hebben uitgevoerd. De jongeren op deze locaties zijn in beeld, maar uit de controles is vooralsnog niet naar voren gekomen dat er ook daadwerkelijk gedeald wordt.

Beter Voor Dordt heeft er alle vertrouwen in dat de wijkagent in samenwerking met de afdeling toezicht deze klachten op adequate wijze zal aanpakken.

Uit de enquête bleek ook dat veel mensen de wijkagent niet kennen, Evert Muller wees ons op de maandelijkse “Koffie met een Cop” bij Verhagen op winkelcentrum Bieshof. Iedere 1e maandag van de maand tussen 9 en 11 uur kan iedereen in gesprek met de wijkagenten wanneer er vragen en /of klachten zijn. Natuurlijk kunt u de wijkagenten ook gewoon in de wijk tegenkomen.

Uw wijkagenten Anja Knoops en Evert Muller
Twitter: WA Stadpolders
Algemeen telefoonnummer: 0900-8844