Vrijdagmiddag 27 oktober is parkeerplaats Steegoversloot officieel in gebruik genomen.
BETER VOOR DORDT is blij dat met deze parkeervoorziening de parkeerdruk minder wordt in dit deel van de binnenstad. Op het terrein zijn ook bomen geplant en er wordt een hondenuitlaatvoorziening gerealiseerd.

Gelijk met de ingebruikname van het parkeerterrein is ook de eerste Dordtse fietstrommel in gebruik genomen. Dit is een kleine afsluitbare fietsenstalling in de openbare ruimte. Buurtbewoners die geen schuur, garage of achterom hebben kunnen via een abonnement een plek voor de fiets huren.

Met de ingebruikname van de parkeervoorziening komt ook de herinrichting van de Museumstraat een stap dichterbij.