Beter voor Dordt heeft (wederom) vragen gesteld aan de wethouder m.b.t. verkeersveiligheid op het fietspad Groene Zoom vanaf winkelcentrum de Bieshof tot aan de rotonde.

Met name de (fiets/auto) kruising Groene Zoom – Palissander is naar onze mening verder verslechterd door de bebouwing van het grasveld aan de Merbau bij de kruising. Het grasveldje aan de zijde van de Palissander wordt binnenkort ook bebouwd.
Beter voor Dordt vraagt het college dan ook om de veiligheid op korte termijn te verbeteren. De scholen zijn inmiddels weer van start gegaan en deze route wordt weer intensief gebruikt. Met name door scholieren.
Beter voor Dordt dringt er op aan om de verbeteringen voor het najaar aan te brengen. In ieder geval voor dat de wintertijd zijn intrede doet en het zicht op de kruising nog ‘slechter’ wordt.

Beter voor Dordt staat ook voor de veiligheid van de bewoners van de Stadspolders!