De fractie van Beter Voor Dordt heeft vragen gesteld aan wethouder Reynvaan over het aangelegde voetpad op de Prins Hendrikbrug, de verbindingsbrug tussen de Merwedestraat en de Oranjelaan.

Op facebook circuleerde een filmpje gemaakt door een inwoner van de wijk De Staart, waaruit bleek dat het aangelegde voetpad op de Prins Hendrikbrug niet juist was aangelegd. Een deel van het voetpad was niet breder dan 30 centimeter hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren voor voetgangers. Voor de fractie van Beter Voor Dordt was dit aanleiding om in contact te treden met de maker van het filmpje en de situatie voor te leggen aan de wethouder.

Wethouder Reynvaan heeft de fractie van Beter Voor Dordt inmiddels laten weten dat het voetpad op bepaalde plaatsen verbreed zal worden. De werkzaamheden staan gepland eind oktober/begin november.

Beter Voor Dordt is betrokken bij de wijken en staat voor de veiligheid van de bewoners!

Fractie Beter Voor Dordt
Contactpersoon Gersom Tutupoly