Historisch besluit: plan Belthurepark van de baan!

Meer dan 10 jaar geleden werd door een meerderheid van de gemeenteraad, onder aanvoering van de PvdA, het besluit genomen om te komen tot realisatie van een 18-holes golfbaan met 220 tot max 290 villa’s en appartementen in de Dordtse polders, in dit geval een gebied van 100 hectare, gelegen tussen Oudendijk-Zuidendijk en Zeedijk.
Beter Voor Dordt zag niets in dit plan en waarschuwde dat het niet realistisch was, financieel te risicovol en een veel te grote aanslag betekende op het open polderlandschap. De Dordtse samenleving zag er ook niets in maar toch werd het plan doorgedrukt.

Ruim 10 jaar later hebben we gelijk gekregen; het plan is niet van de grond gekomen en de gemeente zal een flink verlies moeten nemen op de grondpositie. Het college, gesteund door een grote raadsmeerderheid, heeft besloten tot het stoppen met het plan Belthurepark. Op initiatief van Beter Voor Dordt werd door de raad ook een strook achter de Stevensweg geschrapt die het college zag als mogelijke locatie voor 30 à 35 woningen.

Op het allerlaatste moment werd helaas door een van de ontwikkelaars (BPD) alsnog een bouwplan ingediend voor zo’n 109 woningen, incl appartementen. Beter Voor Dordt hoopt dat er voldoende aanknopingspunten zullen zijn om deze bouwplannen af te kunnen wijzen, we wachten rustig af wat de toetsing zal opleveren. Er is duidelijk aangetoond dat er geen politiek draagvlak meer is voor dergelijke plannen in onze polders.

Voor ons en onze kiezers, Dubbeldammers & Dordtenaren, betekent het in ieder geval een enorme overwinning en opluchting dat na het schrappen van de bouwplannen in de Zuidpolder nu ook het plan Belthurepark van de baan is; voor ons een belangrijk historisch besluit.

Fractie Beter Voor Dordt

Beter voor Dordt: opnieuw polder gered pdf