Beter Voor Dordt heeft kennis genomen van het besluit van mevrouw Simon-van Waardhuizen, de heer Stam en commissieleden Boone en Koole om uit de fractie van Beter Voor Dordt te stappen.

Na het zomerreces ontstond een vervelende situatie met betrekking tot de samenwerking.

De nu vertrokken fractieleden waren niet bereid om als voltallige fractie met elkaar in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen.

Fractieleden Katif, Wringer en Schalken hebben hebben voortdurend getracht om tot een gezamenlijk gesprek te komen en werkbare afspraken te maken, die bereidheid was bij de overige fractieleden helaas niet aanwezig.

De drie overgebleven fractieleden herkennen zich ook niet in de geschetste redenen van de opgestapte fractieleden.

Wat nu gebeurt is jammer en ook niet goed voor Beter Voor Dordt en de politiek in het algemeen.