Auteur: webmaster2

Beter Voor Dordt Nieuwsbrief december 2017

In deze Beter Voor Dordt nieuwsbrief o.a. de volgende onderwerpen: Dordtse Jeugdhulp weer in Dordtse handen! De jeugdwet is sinds 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten.Om goed samen te werken hebben we een inkooporganisatie Jeugd opgericht die de zorg gezamenlijk met 16 andere gemeenten inkoopt. BETER VOOR DORDT heeft zich altijd hard gemaakt voor de lokale jeugdhulp, wij hebben nu eenmaal andere problematiek dan de omliggende gemeenten en ook de meeste inwoners. Het is belangrijk voorzieningen dicht bij de bewonerste houden, zo hadden we het ook ooit bedacht voordat de zorgtaken naar de gemeente kwamen. BETER VOOR DORDT wil...

Read More

Trots op het Sinterklaashuis

BETER VOOR DORDT heeft donderdagochtend 22 november een grote taart bezorgd in het Sinterklaashuis. Met verbijstering had de fractie kennis genomen van de verwerpelijke actie waarbij de sloten waren gesaboteerd en het pand vol was beplakt met stickers om zo op deze manier de anti Zwarte Pietendiscussie onder de aandacht te brengen. “Een zielige manier om die discussie te willen voeren over de rug van al die vrijwilligers en al die kinderen die plezier beleven aan dit kinderfeest .” BETER VOOR DORDT heeft als blijk van waardering voor de vrijwilligers die het Sinterklaashuis mogelijk maken getrakteerd op een heerlijke...

Read More

Nieuwsbrief: Beter Voor Dordt november 2017

Nieuwsbrief: BETER VOOR DORDT is een partij voor alle Dordtenaren Sinds de oprichting in 2005 heeft de fractie van BETER VOOR DORDT in de verschillende raadsperiodes laten zien dat we als lokale partij het verschil maken als lokale volksvertegenwoordigers. Tot 2010 in de oppositie en nu bijna 2 periodes als partij met 3 wethouders in het College. Alle Dordtenaren, maar ook de ondernemers en bezoekers van onze mooie stad hebben kunnen ervaren dat het op veel fronten beter gaat met de stad. Er zijn veel noodzakelijke bezuinigingen geweest om de stad financieel gezond te houden maar er is ook...

Read More

Twee nieuwe raadsleden voor Beter Voor Dordt

Op dinsdagmiddag 31 oktober zijn in de Gemeenteraad van Dordrecht 2 nieuwe Raadsleden namens BETER VOOR DORDT geïnstalleerd. Ger Husen en Eric Witte hebben zitting genomen in de raad om de BETER VOOR DORDT kiezers voor de resterende periode te vertegenwoordigen. Eric Witte is al lange tijd lid van BETER VOOR DORDT en vanaf het begin op de achtergrond betrokken. Ger Husen was eerder deze periode al Raadslid, deed in verband met zijn gezondheid in 2015 een stapje terug maar heeft na goed te zijn hersteld ook nog een periode waargenomen voor een BVD Raadslid. We zijn blij dat...

Read More

Nieuwbouw ASVZ Merbau/Chico Mendesring

ASVZ In de Oudelandshoek (Stadspolders) was enige onrust ontstaan over de bouw van een wooncomplex van ASVZ aan de Merbau en haar bewoners. Met name het uitblijven van informatie naar de omwonenden van de nieuwe locatie heeft geleid tot speculaties over de toekomstige bewoners. Beter Voor Dordt heeft contact gezocht met ASVZ met de vraag communicatie richting de buurtbewoners te verbeteren. Mede naar aanleiding hiervan heeft ASVZ actie ondernomen door direct omwonenden uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst die op donderdagavond 26 oktober jl. in het Polderwiel plaatsvond. ASVZ heeft tijdens deze bijeenkomst een toelichting gegeven op het wooncomplex...

Read More